Nieuwe ideeën

Hieronder ziet u een selectie van nieuwe ideeën van Het Sociaaldomein.De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden kwetsbare groepen teruggeworpen op zichzelf. De ervaring wijst uit dat deze groepen te weinig participeren in de samenleving. Op wijkniveau moeten de groepen weer gaan deelnemen aan de beschikbare activiteiten. Project: De kwetsbare groepen in de wijk moeten individueel worden benaderd en betrokken worden bij activiteiten die hun dagelijkse problemen helpen oplossen.

Stijging van het aantal ouderen

Het aantal ouderen in de samenleving neemt toe. Daarmee ook de groep ouderen die het alleen niet redden. Jongeren die een opleiding volgen richten zich vaak op hun eigen jeugdcultuur. Onderzoek wijst uit dat jongeren bereid zijn om een ouderling te adopteren. Project: Een traject wordt ontwikkeld om ouderen door jongeren te laten adopteren. Daartoe wordt een cursus opgezet en wordt gezorgd dat deze activiteit wordt erkend door de opleiding als stageplaats.

Ondernemers verlaten armere wijken

In armere wijken trekken ondernemers vaak weg omdat ze de koopkracht zien verminderen. Vaak worden deze gebieden op de schop genomen in de hoop dat het tij zal keren. Dat gebeurt echter niet vanzelf. Project: Inwoners van een wijk worden gekoppeld aan een of meer ondernemers. Doel is dat zij samen met de winkeliers een basis leggen om het gevoel van veiligheid te vergroten, het ondernemerschap weer aantrekkelijk te maken in de wijk en het wegtrekken tegen te gaan. Deze activiteit moet met verschillende 'stakeholders' worden ontwikkeld.

Volg ons op